Welkom_files/Infographic%202019%20V2.pdf
Privacybeleid Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart  lees verder. . . . Privacy.htmlshapeimage_2_link_0
Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart


3 oktober 2019

Woningcorporaties staan op tegen woningnood
Meer dan 180 woningcorporaties dienen bezwaar in tegen de verhuurderheffing, een belasting op sociale huurwoningen die ze betalen naast andere belastingen. Zij willen de 1,7 miljard aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de staat inzetten voor de volkshuisvesting. Lees meerhttps://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/verhuurdersheffing/woningcorporaties-staan-op-tegen-woningnood.htmlhttps://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/verhuurdersheffing/woningcorporaties-staan-op-tegen-woningnood.htmlshapeimage_4_link_0
Home
HAK Bestuur
Mededelingen
Verslagen Platform
Organigram
Nieuwsbrieven
Nieuws
Prestatieafspraken
Privacy
Visie HAK
Burenoverlast
Vochtoverlast
Maatwerkregeling
Huurverhoging
Procedures

BWC’ies 
Centrum Dorp
Poldermeesterplein
Hornmeer
Stommeer
Oost
Kudelstaart
Midvoordreef

Links
Alert
Eigen Haard

Foto’sBestuur_HAK.htmlMededelingen.htmlVerslagen_Platform.htmlOrganigram.htmlNieuwsbrieven.htmlNieuws.htmlPrestatieafspraak.htmlPrivacy.htmlVisie_HAK.htmlBurenoverlast.htmlVochtoverlast.htmlMaatwerkregeling.htmlHuurverhoging.htmlProcedures.htmlBwc_%26_Links.htmlBwc_Dorp.htmlBwc_Poldermeesterplein.htmlBwc_Hornmeer.htmlBwc_Stommeer.htmlBwc_Oost.htmlBwc_Kudelstaart.htmlBwc_Midvoordreef.htmlBwc_%26_Links.htmlAlert.htmlEigenHaard.htmlfotoos.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4shapeimage_5_link_5shapeimage_5_link_6shapeimage_5_link_7shapeimage_5_link_8shapeimage_5_link_9shapeimage_5_link_10shapeimage_5_link_11shapeimage_5_link_12shapeimage_5_link_13shapeimage_5_link_14shapeimage_5_link_15shapeimage_5_link_16shapeimage_5_link_17shapeimage_5_link_18shapeimage_5_link_19shapeimage_5_link_20shapeimage_5_link_21shapeimage_5_link_22shapeimage_5_link_23shapeimage_5_link_24shapeimage_5_link_25shapeimage_5_link_26
Handleidingen/procedures meldingen/klachten t.b.v. huurders woningen EIGEN HAARD
De straat op voor eerlijk Klimaatbeleid
Prestatieafspraken met Eigen Haard, Gemeente Aalsmeer en HAK
Inkomensgrens sociale huur kan omhoog
Huur stijgt fors boven inflatie
Huuraanpassing en maatwerkregeling bij inkomensdaling
Succes voor actievoerende huurders Duivendrecht
Buurt bijeenkomst OM keer in Stommeer
Huurders en lage inkomens de dupe van hogere energiekosten
Passend wonen is het einde van de huurprijs-bescherming
Plan voor ‘Passend Wonen’ Op 6 juni 2018 boden de corporaties Stadgenoot, Ymere, Portaal, de Alliantie en Vidomes, mede namens 23 andere corporaties uit heel Nederland 1), hun plan voor ‘Passend Wonen’ aan bij minister Ollongren.Procedures.htmlhttps://www.woonbond.nl/nieuws/straat-eerlijk-klimaatbeleidPrestatieafspraak.htmlhttps://www.woonbond.nl/nieuws/inkomensgrens-sociale-huur-kan-omhooghttps://www.woonbond.nl/nieuws/huur-stijgt-fors-boven-inflatieMaatwerkregeling.htmlhttps://www.woonbond.nl/nieuws/succes-actievoerende-huurders-duivendrechtNieuws_2.htmlhttps://www.nu.nl/wonen/5649506/huurders-en-lage-inkomens-dupe-van-hogere-energiekosten.htmlNieuws.htmlWelkom_files/manifest%20passend%20wonen%20light.pdfWelkom_files/manifest%20passend%20wonen%20light.pdfshapeimage_6_link_0shapeimage_6_link_1shapeimage_6_link_2shapeimage_6_link_3shapeimage_6_link_4shapeimage_6_link_5shapeimage_6_link_6shapeimage_6_link_7shapeimage_6_link_8shapeimage_6_link_9shapeimage_6_link_10shapeimage_6_link_11


3 oktober 2019


Corporaties massaal in bezwaar tegen verhuurderheffing
Ruim 180 woningcorporaties laten vandaag weten in bezwaar te gaan tegen de verhuurderheffing. Deze heffing, die betaald wordt over de waarde van sociale huurwoningen, zorgt ervoor dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en het betaalbaar houden van huurprijzen. Dit jaar betalen corporaties gezamenlijk zo' n 1,7 miljard euro aan verhuurderheffing. De Woonbond steunt de actie van de corporaties tegen de verhuurderheffing.https://www.woonbond.nl/nieuws/corporaties-massaal-bezwaar-tegen-verhuurderheffing?mc_cid=fd894989ef&mc_eid=44682fae86


                              Nieuwsbericht | 01-10-2019 | 09:44


Ministerraad stemt in met wetsvoorstel huur en inkomensgrenzen
De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen. Hierin staan vier maatregelen om de kansen op een betaalbare woning voor starters, kwetsbare groepen en lage en middeninkomens te vergroten. Zodat ook zij prettig kunnen wonen binnen hun financiële mogelijkheden. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd als onderdeel van een breder pakket maatregelen om de woningmarkt vlot te trekken. Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State.https://www.woningmarktbeleid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/17/kamerbrief-maatregelen-woningmarkt-prinsjesdag-2019https://www.woningmarktbeleid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/17/kamerbrief-maatregelen-woningmarkt-prinsjesdag-2019https://www.woningmarktbeleid.nl/actueel/nieuws/2019/10/01/ministerraad-stemt-in-met-wetsvoorstel-huur-en-inkomensgrenzenshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1
Draai bezuiniging huurtoeslag terug
04/10/19
Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties –waaronder de Woonbond– stuurde de Tweede Kamer deze week een oproep met voorstellen om armoede en schulden aan te pakken. Eén van de voorstellen: draai een bezuiniging op de huurtoeslag terug.
Lees meer »

Schaf heffing af en pak de wooncrisis aan
03/10/19
Ruim 180 woningcorporaties maken massaal bezwaar tegen de zogenoemde verhuurdersheffing. In een gezamenlijke oproep pleiten ze ervoor "de 1,7 miljard euro aan huuropbrengsten die nu worden afgedragen aan de Staat, in te zetten voor de volkshuisvesting". Meer dan de helft van de woningcorporaties doet mee aan de actie.
Lees meer »

Onvoldoende voor klusbeleid verhuurders
01/10/19
Deelnemers aan het Woonbond ledenpanel geven het klusbeleid van hun verhuurder een onvoldoende: gemiddeld een magere 5,4. Bijna tien procent geeft niet meer dan een 1. Slechts één procent van het panel geeft een 9 of een 10.
Lees meer »

Haal de tegels uit je tuin
30/09/19
Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen hebben subsidies voor het vergroenen van tuinen en daken en andere maatregelen voor 'klimaatadaptatie'.
Lees meer »

https://woonbond.us9.list-manage.com/track/click?u=bdc255b26799d41c97d2df4f8&id=1546c15b18&e=d0d94068b8https://woonbond.us9.list-manage.com/track/click?u=bdc255b26799d41c97d2df4f8&id=1546c15b18&e=d0d94068b8https://woonbond.us9.list-manage.com/track/click?u=bdc255b26799d41c97d2df4f8&id=341bb99ebb&e=d0d94068b8https://woonbond.us9.list-manage.com/track/click?u=bdc255b26799d41c97d2df4f8&id=72c372001d&e=d0d94068b8https://woonbond.us9.list-manage.com/track/click?u=bdc255b26799d41c97d2df4f8&id=72c372001d&e=d0d94068b8https://woonbond.us9.list-manage.com/track/click?u=bdc255b26799d41c97d2df4f8&id=b7b75984d4&e=d0d94068b8https://woonbond.us9.list-manage.com/track/click?u=bdc255b26799d41c97d2df4f8&id=a007071099&e=d0d94068b8https://woonbond.us9.list-manage.com/track/click?u=bdc255b26799d41c97d2df4f8&id=a007071099&e=d0d94068b8https://woonbond.us9.list-manage.com/track/click?u=bdc255b26799d41c97d2df4f8&id=d9c94333e1&e=d0d94068b8https://woonbond.us9.list-manage.com/track/click?u=bdc255b26799d41c97d2df4f8&id=d2d1f39bf9&e=d0d94068b8https://woonbond.us9.list-manage.com/track/click?u=bdc255b26799d41c97d2df4f8&id=101a5632cb&e=d0d94068b8shapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1shapeimage_9_link_2shapeimage_9_link_3shapeimage_9_link_4shapeimage_9_link_5shapeimage_9_link_6shapeimage_9_link_7shapeimage_9_link_8shapeimage_9_link_9shapeimage_9_link_10
Handleiding 
organiseren
buurtactiviteitBwc_Stommeer_handleiding.html
Zwarteweg 133H, 1431 VL Aalsmeer
E-mail: kantoorHAK@gmail.commailto:kantoorHAK@gmail.comshapeimage_11_link_0