Handleidingen / procedures van 
meldingen / klachten van Eigen Haard 
en de Gemeente Aalsmeer
Handleiding melding/klacht
Gemeente AalsmeerBeste huurder heeft u een melding of klacht voor de Gemeente Aalsmeer, download de handleiding en volg de stappen op het formulier.

Handleiding_MK_GA.pdfKlachtenGem.htmlshapeimage_2_link_0
Handleidingen/procedures meldingen/klachten
t.b.v. huurders woningen EIGEN HAARD

Zowel woningcoöperatie Eigen Haard (EH) als de gemeente Aalsmeer (Asmr) geven aan dat er veel verhalen in omloop zijn over onbegrip, afschuiven en slechte service door hun organisaties, maar dat daar de laatste jaren relatief weinig concrete meldingen tegenover staan.

Om het doen van melding te vereenvoudigen voor u als huurder zijn door de Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart (HAK) in afstemming met zowel EH als Asmr nu digitale handleidingen/procedures ontwikkeld waarop eenvoudig te zien is welke melding hoe gedaan dient te worden. Gevraagd wordt om digitaal melding te doen, de links op het formulier verbinden de melder met de juiste sites van zowel EH als Asmr, maar telefonisch kan ook.
De handleidingen zijn hieronder te openen/downloaden. Bent u niet handig met de computer dan kunt u bij de betreffende Bewonerscommissie (BC) of HAK een uitgeprinte versie opvragen.
U moet zelf melding doen van een mankement, overlast etc. Bij onvoldoende service/respons vanuit EH of Asmr doet de u zelf een 2e melding.
Is na deze 2e melding de oorzaak/reden nog onvoldoende opgelost/afgehandeld dan dient u een klacht in bij de betreffende organisatie. 

Tevens wil HAK ook de klacht ontvangen en wel om inzicht te krijgen over gedane klachten om daarover in gesprek te gaan met betreffende instanties. 
Onderstaand vindt u ons eigen klachtenformulier. HAK koppelt de gegevens m.b.t. de klacht terug aan de betreffende BC zodat deze ook weet wat er speelt.

Beetje lang verhaal met uitleg misschien maar op deze manier hopen wij u te helpen om een melding te doen en een overzicht te krijgen van het aantal ingediende klachten. 

Downloads en links:

formulier handleiding/procedures Eigen Haard

klachtenformulier Hak - Eigen Haard

formulier handleiding/procedures Gemeente Aalsmeer

klachtenformulier Hak - Gemeente AalsmeerKlachtenEH.htmlKlachten1EH.htmlKlachtenGem.htmlKlachten2GA.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3
Handleiding melding/klacht
Eigen Haard


Beste huurder heeft u een melding of klacht voor de Gemeente Aalsmeer, download de handleiding en volg de stappen op het formulier.

Handleiding_MK_EH.pdfKlachtenEH.htmlshapeimage_4_link_0