Bewonerscommissie Hornmeer
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ondersteunend Lid DB
Ondersteunende Lid