De Huurdersfederatie Alert is de overkoepelende huurdersorganisatie
van de Woningstichting Eigen Haard.
Alert is een stichting waarbij zich thans vier huurdersverenigingen hebben aangesloten t.w.:

Huurdersvereniging HBO ARGUS te Amsterdam
Huurdersvereniging Landsmeer (HVL) te Landsmeer
Huurdersvereniging Aalsmeer-Kudelstaart (HAK)
Bewonersraad - Amstelveen http://www.hbo-argus.nlhttp://www.huurdersvereniging-landsmeer.nlhttp://www.bewonersraad-amstelveen.nl/shapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2